Mleczarnie mogą starać się o certyfikat „wolne od GMO”

Wielu konsumentów obawia się spożywania żywności zmodyfikowanej i chce wyraźnego oznaczenia towarów wyprodukowanych bez użycia GMO. 

Wielu producentów w odpowiedzi na to zapotrzebowanie zdecydowało się na produkcję właśnie takiego mleka.   Polska Izba Mleka zdecydowała się utworzyć standard, aby umożliwić mleczarniom uzyskanie certyfikatu potwierdzającego produkcję mleka w olnego od GMO.    Odpowiedzialność za cały proces nadzoru nad wyprodukowaniem wyrobów z mleka od krów karmionych paszami bez GMO jest przedsiębiorstwo branży mleczarskiej.    Sprawuje ono nadzór nad własnym lub powierzonym procesem produkcji wyrobów mlecznych, dostawcami mleka surowego oraz prowadzi zakup pasz z certyfikowanego łańcucha paszowego obejmującego produkcję, handel, magazynowanie i transport pasz.   Standard został zaplanowany dla wielu różnych obszarów łańcucha żywnościowego, gdzie istotnym jest wskazanie postępowania, które zapewnia najwyższą jakość, a których wdrożenie i prawidłową realizację można potwierdzić w drodze certyfikacji.

Zainteresowani certyfikacją standardu są zobowiązane do wdrożenia wymagań określonych w poszczególnych katalogach zagrożeń zawierających zagadnienia, jakie należy opracować i wdrożyć w danym przedsiębiorstwie w celu poddania się certyfikacji.    Katalogi wymagań są jednocześnie wytycznymi dla osób kontrolujących. Na ich podstawie zostały stworzone listy kontrolne do oceny przedsiębiorstwa poddającego się certyfikacji.   Dzięki certyfikatom konsumenci mleka będą mieli pewność, że kupują produkt, który spełni ich oczekiwania odnośnie braku GMO .

0