Luminometr

Gwarancja najniższych cen

Luminometer MVP ICON

 

to nowoczesny luminometr przenośny mierzący istotne parametry higieniczne i procesowe jednocześnie. Prócz ATP będącym wskaźnikiem zabrudzenia luminometr ten mierzy temperaturę, pH i przewodność elektryczną. Te dodatkowe parametry są nieodzowne do sporządzania odpowiednich roztworów myjących. Luminometer MVP ICON jest pomocnym narzędziem do zarządzania w systemie HACCP i GMP. Trzy wspomniane sondy są na przewodzie o długości jednego metra.

PROBES2
Bio Control

Luminometer MVP ICON posiada interfejs do komputera i intuicyjne oprogramowanie z wszechstronnymi aplikacjami do obróbki danych pobranych w trakcie monitoringu procesów produkcyjnych i sanityzacyjnych.

dashboard Image

Luminometer MVP ICON posiada smartfonowy wyświetlacz dotykowy.

MVP ICON Pass results