AKTYWNOŚĆ WODY

novasina logo-with
Delphin-aw

Lab Master aw

Lab Master aw

Lab Partner aw

LabPartner

Lab Swift aw

LabSwift-01

Lab Touch aw

LabTouch-1

Lab Start aw

LabStart-aw_2

Sole kalibracyjne

5er Set SAL-T

Akcesoria

35mmFilter-BSK für Datenblatt

Aktywność wody jest jednym z ważniejszych parametrów jakościowych w przemyśle rolno-spożywczym i farmaceutycznym. Aktywność wody (w skrócie aw)  to stosunek częściowego ciśnienia pary wodnej nad badaną próbką do częściowego ciśnienia pary wodnej nad idealnie czystą wodą x 100.

Obecność wolnej wody, bo tak też niekiedy określa się aktywność wody, w produktach gotowych powinna być stale mierzona przy procesach suszenia, ekstruzji, pieczenia, fermentowania np. wędlin, dojrzewania np. serów a także przy kontroli szczelności opakowań czy doborze warunków przechowalniczych. W surowcach pomiar aktywności wody pełni ważną rolę oceny jakości.

Od wartości aktywności wody zależy wzrost mikroorganizmów a co za tym idzie stabilność mikrobiologiczna i przydatność do spożycia. Dlatego właśnie aktywność wody jest kluczowym parametrem przy kreowaniu receptur i procesów technologicznych dla produktów o wydłużonym terminie przydatności do spożycia.

 

W doborze sprzętu do konkretnych zastosowań można zasięgnąć porady pod numerem telefonu: 601 631 406.

Lab Master aw to urządzenie z termostatyzowaną komorą pomiarową. Cechuje się:

– wysoką dokładnością i powtarzalnością- termostatyzowaną komorą pomiarowa
– zwiększoną szybkością pomiaru
– sensor pomiarowy z zapisanymi na nim wartościami kalibracyjnymi
– łatwą i intuitywną w obsłudze nawigacją
– modularną budową do obsługi wielu komór pomiarowych

Lab Master aw to urządzenie z termostatyzowaną komorą pomiarową. Cechuje się:

– wysoką dokładnością i powtarzalnością- termostatyzowaną komorą pomiarowa
– zwiększoną szybkością pomiaru
– sensor pomiarowy z zapisanymi na nim wartościami kalibracyjnymi
– łatwą i intuitywną w obsłudze nawigacją
– modularną budową do obsługi wielu komór pomiarowych

Band-aW

JAK KALIBROWAĆ  I  KIEDY?

 

Urządzenia do pomiaru aktywności wody należy sprawdzać za pomocą soli kalibracyjnych SAL-T regularnie. Częstotliwość tych sprawdzeń zależy od intensywności z jaką korzystamy ze sprzętu oraz od zasad przyjętych przez opiekuna urządzenia / kierownika laboratorium. Jeżeli pomiary aktywności wody mają być bardzo dokładne wtedy należy sprawdzać na początku dnia pracy przed serią pomiarów. Sprawdzeń dokonujemy w tych punktach, w których spodziewamy się wyników dla naszych próbek, jednakże zawsze sprawdzeniu podlega punkt 0,75, od którego należy rozpocząć każde sprawdzenie oraz każdą kalibrację.
Jeżeli poprawka wynikająca z różnicy pomiędzy wynikiem pomiaru dla soli kalibracyjnej oraz wartością przypisaną dla tej soli jest większa niż wartość założona (np. p > 0,006 aw) wtedy należy w danym punkcie przeprowadzić kalibrację. Wykonujemy ją zaraz po sprawdzeniu, zostawiając sól kalibracyjną w komorze pomiarowej jedynie wybierając w menue odpowiednią funkcję i wprowadzając właściwy kod. Kalibracja dokonuje się automatycznie w kilka sekund.
Po kalibracji w punkcie 0,75 dokonujemy sprawdzeń lub kalibracji punkt po punkcie idąc w górę lub w dół. Punkty skrajne krzywej kalibracyjnej tzn. 0,11 oraz 0,97 muszą być kalibrowane najrzadziej raz na kwartał. To ważne aby zakres roboczy dla urządzenia pozostał możliwie szeroki.

W razie pytań proszę o kontakt: dabrowski@nuscana.pl