Oferujemy szeroką gamę szybkich testów do badań mikrobiologicznych w produktach rolno-przemysłowych. Według normy ISO 16140 wyniki uzyskane metodami alternatywnymi mają taka samą wagę jak wyniki uzyskane metodami klasycznymi jeżeli istnieje odpowiednia walidacja dla tych testów. Oferowane przez nas testy są zwalidowane przez renomowane organizacje tj. AOAC, MicroVal, AFNOR lub NORDVAL, przez co mogą być używane zarówno w laboratoriach przemysłowych jak i w akredytowanych laboratoriach badawczych. Użycie testów skraca czas analiz do minimum i obniża koszta w laboratorium. Testy dzieli się na dwie główne grupy:
– do badania mikroorganizmów patogennych
– do badania mikroorganizmów niepatogennych.

VIP

test
AOAC znaczek

Oficjalna Metoda AOAC 997.03

Szybkie testy do detekcji organizmów patogennych w próbkach żywności metodą przepływu bocznego.

Listeria Wymazówka

Oficjalna Metoda AOAC 997.03

Szybkie testy do detekcji organizmów patogennych w próbkach żywności metodą przepływu bocznego.

Transia Plate

płytka
AOAC znaczek

Oficjalna Metoda AOAC 997.03

Szybkie testy do detekcji organizmów patogennych w próbkach żywności metodą przepływu bocznego.

GDS Assurance

130605s-1207-ias-rgq-high-res0133
AOAC znaczek

Oficjalna Metoda AOAC 997.03

Szybkie testy do detekcji organizmów patogennych w próbkach żywności metodą przepływu bocznego.

Sprzęt do mikrobiologii

BagMixer 400 CC + hand