Zboże

Test GMO Scan Bt Cry 1Ab/Ac

Szybki test GMO Scan do badania obecności endotoksyny pochodzącej z Bacillus thurigiensis występującej w wielu gatunkach kukurydzy GMO: MON810, Monsanto Event176, DeKalb DBT418, Novartis Event 176, Novartis BT11, Mycogen Event 176. Granica detekcji (LOD) wynosi 0,5%. Test ten nie wymaga sprzętu laboratoryjnego ani dodatkowych odczynników.
Opakowanie: 25 szt./ karton.
Termin przydatności 12 miesięcy.

Pasek nagi

Test GMO Scan PAT/bar

Szybki test GMO Scan do badania modyfikowanych genetycznie roślin z wbudowaną odpornością na herbicyd glifosat występującą w kukurydzy GMO: Liberty Link, MON 603xT25. Granica detekcji (LOD) dla testu wynosi 0,5%.
Test ten nie wymaga sprzętu laboratoryjnego ani dodatkowych odczynników.
Opakowanie: 25 szt./ karton.
Termin przydatności 12 miesięcy.

Pasek nagi

Test GMO Scan CP4 EPSPS

Występujący w roślinach niemodyfikowanych enzym EPSPS, odpowiedzialny za syntezę aminokwasów został zastąpiony enzymem CP4 EPSPS, który to enzym posiada odporność na herbicyd zawierający glyphosat. Test potwierdza obecność białka CP4 EPSPS w takich gatunkach GMO jak: RoundUpReady w rzepaku, soi i kukurydzy. Granica detekcji (LOD) dla testu wynosi 0,1% GMO.
Test ten nie wymaga sprzętu laboratoryjnego ani dodatkowych odczynników.
Opakowanie: 25 szt./ karton.
Termin przydatności 12 miesięcy.

Pasek nagi

Test GMO Scan PHY

Szybki test GMO Scan do badania obecności chińskiej kukurydzy GMO z zawartością fitazy. Granica detekcji (LOD) dla testu wynosi 0,1% GMO.
Test ten nie wymaga sprzętu laboratoryjnego ani dodatkowych odczynników.
Opakowanie: 25 szt./ karton.
Termin przydatności 12 miesięcy.

Pasek nagi

Test GMO Scan PHY-G

Szybki test GMO Scan do badania obecności wysokoglikozylowanej fitazy pochodzącej z fermentacji rekombinowanego genetycznie Aspergillus niger w paszach. Granica detekcji (LOD) dla testu wynosi 2 ng/ml.
Test ten nie wymaga sprzętu laboratoryjnego ani dodatkowych odczynników.
Opakowanie: 25 szt./ karton.
Termin przydatności 12 miesięcy.

Pasek nagi

Dla klientów korzystających z szybkich testów GMO Scan do detekcji GMO przewidzieliśmy wyjątkowo korzystną ofertę na badania w kierunku GMO metodą PCR. Zapraszamy do kontaktu z Laboratorium NUSCANA.