Czystość powierzchni i rąk

Luminometr z wymazówką

Luminometr

Luminometry są używane do nadzoru nad czystością powierzchni produkcyjnych oraz do monitoringu ogólnego stanu higieny.
Można je stosować także do oceny czystości rąk i ubrań pracowników na produkcji. Luminometr stał się nieodzownym narzędziem
HACCP. Jego stosowanie ułatwia pracę osób odpowiedzialnych za higienę produkcyjną i przyspiesza procesy decyzyjne. Stanowi
szybszą alternatywę do badań mikrobiologicznych, choć och nie wyklucza.

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LUMINOMETRU