Szkolenia i warsztaty

TEMAT I OPIS SZKOLENIA

TERMIN SZKOLENIA

MIEJSCE

CENA

Warsztaty Naukowe IHAR

Podczas organizowanych przez IHAR Warsztatów zaprezentujemy Państwu najnowsze techniki dotyczące ilościowej analizy mikotoksyn, GMO, patogenów oraz oznaczania aktywności wody. Udostępniać będziemy na miejscu sprzęt do wglądu i samodzielnej obsługi. Nasi specjaliści wyjaśnią zasady przeprowadzania analiz.
Poruszone zostaną nowe tematy takie jak:

– oznaczenie soi RoundUpReady II
– badanie stężenia mikotoksyn szybka metodą ilościową na czytniku QuickScan
– badanie Salmonelli metodą ith-PCR

Zgłoszenia należy składać pod numerem telefonu: 61/868 62 72 lub mailowo: info@nuscana.pl

01.02. – 05.02. 2015

godz. 9.00-16.30 codziennie

Zakopane

Hotel Hyrny

0,- zł

ALERGENY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Szkolenie wyjaśni producentom żywności jak dokonać oceny ryzyka i ustanowić graniczne stężenia alergenów dla poszczególnych punktów krytycznych. Dodatkowo omówione zostaną kwestie prawne, sposoby usuwania alergenów z linii produkcyjnych oraz metody badawcze. Uczestnicy szkolenia przeprowadzą samodzielną analizę przy użyciu szybkich testów (AlergoTest) oraz uzyskają wgląd do laboratorium akredytowanego.

Zgłoszenia należy składać pod numerem telefonu: 61/868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

1-2.03.2016

godz. 10.00-15.30

Poznań

Laboratorium Nuscana

340,- zł

Oznaczanie ilościowe MIKOTOKSYN i GMO w zbożach, grysach, mąkach, otrębach i DGGS szybką metodą AOAC.

Część teoretyczna
– źródła występowania mikotoksyn w zbożach i wyrobach zbożowych
– kwestie prawne w Unii Europejskiej
– walidacja metody i certyfikat AOAC

Część praktyczna
– obsługa sprzętu
– kalibracja i sprawdzenia
– analiza różnych matryc (zboża, grysy, mąki, otręby)
– analiza przywiezionych próbek
– quiz i rozdanie certyfikatów

Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie pod nr 61/868 62 72 oraz mailowo: info@nuscana.pl

17.03.2016

godz. 9.30-14.00

Poznań

Laboratorium NUSCANA

280 zł

ALERGENY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Szkolenie wyjaśni producentom żywności jak dokonać oceny ryzyka i ustanowić graniczne stężenia alergenów dla poszczególnych punktów krytycznych. Dodatkowo omówione zostaną kwestie prawne, sposoby usuwania alergenów z linii produkcyjnych oraz metody badawcze. Uczestnicy szkolenia przeprowadzą samodzielną analizę przy użyciu szybkich testów (AlergoTest) oraz uzyskają wgląd do badań przeprowadzanych w laboratorium akredytowanym.

Zgłoszenia należy składać pod numerem telefonu: 61/868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

31.03.2015

godz. 9.30-14.30

Poznań

Laboratorium Nuscana

340,- zł

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI BADAŃ A SPEKTROSKOPIA NIR

 

Uczestnicy zapoznają się z techniką bliskiej podczerwieni i sposobami zapewnienia spójności pomiarowej dla analizatorów NIR. Ponadto omówione zostaną sposoby sterowania jakością wyników badań dla różnego rodzaju surowców i wyrobów gotowych. Osoby posiadające już analizatory NIR będą mieli okazję porównania wyników z metodami referencyjnymi oraz uzyskać materiały kontrolne.

BADANIA BIEGŁOŚCI I MATERIAŁY KONTROLNE FAPAS

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak interpretować wyniki zawarte w protokołach FAPAS i o czym świadczą poszczególne parametry. Omówione zostanie porównanie metod analitycznych w danym programie oraz zalety i wady korzystania z materiałów kontrolnych.

Zgłoszenia należy składać pod numerem telefonu: 61/868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

17.03.2015

godz. 10.00-12.30

Hotel IHAR Poznań

Laboratorium Nuscana

450,- zł

TWORZENIE KRZYWEJ SORPCYJNEJ NA URZĄDZENIU

LAB MASTER aw

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę niezbędną do samodzielnego wytyczenia krzywej sorpcyjnej dla różnych wyrobów spożywczych. Omówione zostaną istotne aspekty, wskazane zostaną różne sposoby pracy i przekazane zostaną praktyczne porady.

Zgłoszenia należy składać pod numerem telefonu: 61/868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

6.04.2016

godz. 10.00-13.00

Laboratorium Nuscana

Poznań

640,- zł

ALERGENY POKARMOWE  –  DAWKI REFERENCYJNE I SPOSOBY PRZELICZANIA DLA PUNKTÓW KRYTYCZNYCH

Na szkoleniu przedstawione zostaną uczestnikom dawki referencyjne dla poszczególnych alergenów pokarmowych i sposoby przeliczeń przy określaniu kryteriów dla KPK. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z kilkoma metodami przeprowadzania oceny ryzyka dla alergenów i przeprowadzą samodzielne badanie przy użyciu szybkich testów na próbkach, w wymazach oraz w wypłuczynach.

AKTYWNOŚĆ WODY (aw)

Szkolenie to dotyczyć będzie wykonywania pomiarów aktywności wody w różnych matrycach próbek oraz zasad interpretacji wyników pomiarów i przekładanie ich na dane dotyczące produktów żywnościowych, określania terminu do spożycia, stabilności mikrobiologicznej i chemicznej wyrobów.

Zgłoszenia należy kierować pod adres mailowy: info@nuscana.pl

22.04.2016

godz. 10.00-15.00

Hotel IHAR Poznań

560,- zł

ALERGENY POKARMOWE  –  DAWKI REFERENCYJNE I SPOSOBY PRZELICZANIA DLA PUNKTÓW KRYTYCZNYCH

Na szkoleniu przedstawione zostaną uczestnikom dawki referencyjne dla poszczególnych alergenów pokarmowych i sposoby przeliczeń przy określaniu kryteriów dla KPK. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z kilkoma metodami przeprowadzania oceny ryzyka dla alergenów i przeprowadzą samodzielne badanie przy użyciu szybkich testów na próbkach, w wymazach oraz w wypłuczynach.

Rezerwacji miejsc proszę dokonywać pod numerem telefonu: 61 868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

5.05.2016

godz. 10.00-13.30

Kraków

580,- zł

ALERGENY POKARMOWE  –  DAWKI REFERENCYJNE I SPOSOBY PRZELICZANIA DLA PUNKTÓW KRYTYCZNYCH

Na szkoleniu przedstawione zostaną uczestnikom dawki referencyjne dla poszczególnych alergenów pokarmowych i sposoby przeliczeń przy określaniu kryteriów dla KPK. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z kilkoma metodami przeprowadzania oceny ryzyka dla alergenów i przeprowadzą samodzielne badanie przy użyciu szybkich testów na próbkach, w wymazach oraz w wypłuczynach.

Rezerwacji miejsc proszę dokonywać pod numerem telefonu: 61 868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

09.05.2016

godz. 10.00-13.30

Warszawa

580,- zł

ALERGENY POKARMOWE  –  DAWKI REFERENCYJNE I SPOSOBY PRZELICZANIA DLA PUNKTÓW KRYTYCZNYCH

Na szkoleniu przedstawione zostaną uczestnikom dawki referencyjne dla poszczególnych alergenów pokarmowych i sposoby przeliczeń przy określaniu kryteriów dla KPK. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z kilkoma metodami przeprowadzania oceny ryzyka dla alergenów i przeprowadzą samodzielne badanie przy użyciu szybkich testów na próbkach, w wymazach oraz w wypłuczynach.

Rezerwacji miejsc proszę dokonywać pod numerem telefonu: 61 868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

11.05.2016

godz. 10.00-13.30

Sopot

580,- zł

ANALIZA ZAGROŻEŃ W ŚWIETLE ALERGENÓW POKARMOWYCH

Celem szkolenia jest zaprezentowanie różnych metod oceny ryzyka i analizy zagrożeń w świetle alergenów pokarmowych na terenie zakładów produkcyjnych. Omawiane będą metody i przykłady typowe dla przemysłu rolno-spożywczego. Metody te są uniwersalne i stosowane nie tylko dla alergenów ale także do innych zagrożeń wynikających z działalności w produkcji żywności.

17.05.2016

godz. 10.00-13.00

Warszawa

320,- zł

ANALIZA ZAGROŻEŃ W ŚWIETLE ALERGENÓW POKARMOWYCH

Celem szkolenia jest zaprezentowanie różnych metod oceny ryzyka i analizy zagrożeń w świetle alergenów pokarmowych na terenie zakładów produkcyjnych. Omawiane będą metody i przykłady typowe dla przemysłu rolno-spożywczego. Metody te są uniwersalne i stosowane nie tylko dla alergenów ale także do innych zagrożeń wynikających z działalności w produkcji żywności.

25.05.2016

godz. 10.00-13.00

Poznań

320,- zł

PRAWO ŻYWNOŚCIOWE – wybrane tematy wyjaśniane przez eksperta.

Uczestnicy szkolenia mogą zgłaszać tematy do eksperta. Omówione będą jedynie wybrane przez uczestników bloki tematyczne dotyczące prawa żywnościowego. Propozycje należy zgłaszać najpóźniej do 30. kwietnia 2016 r.

30.05.2016

godz. 9.00-14.00

Poznań Hotel IORiN

390,- zł

ALERGENY POKARMOWE W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Szkolenie wyjaśni producentom żywności jak dokonać oceny ryzyka i ustanowić graniczne stężenia alergenów dla poszczególnych punktów krytycznych. Dodatkowo omówione zostaną kwestie prawne, sposoby usuwania alergenów z linii produkcyjnych oraz metody badawcze. Uczestnicy szkolenia przeprowadzą samodzielną analizę przy użyciu szybkich testów (AlergoTest) oraz uzyskają wgląd w badania laboratoryjne w laboratorium akredytowanym.

Zgłoszenia należy składać pod numerem telefonu: 61/868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

08.06.2016

godz. 10.00-15.00

Poznań Laboratorium Nuscana

380,- zł

PRAWO ŻYWNOŚCIOWE – wybrane tematy wyjaśniane przez eksperta.

Uczestnicy szkolenia mogą zgłaszać tematy do eksperta. Omówione będą jedynie wybrane przez uczestników bloki tematyczne dotyczące prawa żywnościowego. Propozycje należy zgłaszać najpóźniej do 30. kwietnia 2016 r.

15.06.2016

godz. 9.00-14.00

Poznań Hotel IORiN

390,- zł

Oznaczanie ilościowe MIKOTOKSYN i GMO w zbożach, grysach, mąkach, otrębach i DGGS szybką metodą AOAC.

Część teoretyczna
– źródła występowania mikotoksyn w zbożach i wyrobach zbożowych
– kwestie prawne w Unii Europejskiej
– walidacja metody i certyfikat AOAC

Część praktyczna
– obsługa sprzętu
– kalibracja i sprawdzenia
– analiza różnych matryc (zboża, grysy, mąki, otręby)
– analiza przywiezionych próbek
– quiz i rozdanie certyfikatów

Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie pod nr 61/868 62 72 oraz mailowo: info@nuscana.pl

29.06.2016

godz. 9.30-14.00

Poznań

Laboratorium NUSCANA

280 zł

LEAN – INNY SPOSÓB ZARZĄDZANIA W LABORATORIUM

Szkolenie wprowadzi uczestników w filozofię zarządzania pracą w laboratorium opartą na przemyślanym podejściu do zasobów i jej usprawnieniu poprzez odmienny styl kierowania personelem laboratoryjnym.

Zgłoszenia prosimy kierować pod adres mailowy: info@nuscana.pl

05.07.2016

godz. 10.30-13.00

Poznań

520,- zł

ALERGENY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Szkolenie wyjaśni producentom żywności jak dokonać oceny ryzyka i ustanowić graniczne stężenia alergenów dla poszczególnych punktów krytycznych. Dodatkowo omówione zostaną kwestie prawne, sposoby usuwania alergenów z linii produkcyjnych oraz metody badawcze. Uczestnicy szkolenia przeprowadzą samodzielną analizę przy użyciu szybkich testów (AlergoTest) oraz uzyskają wgląd w badania laboratoryjne w laboratorium akredytowanym.

Zgłoszenia należy składać pod numerem telefonu: 61/868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

22.07.2016

godz. 10.00-14.00

Poznań Laboratorium Nuscana

380,- zł

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI BADAŃ A SPEKTROSKOPIA NIR

 

Uczestnicy zapoznają się z techniką bliskiej podczerwieni i sposobami zapewnienia spójności pomiarowej dla analizatorów NIR. Ponadto omówione zostaną sposoby sterowania jakością wyników badań dla różnego rodzaju surowców i wyrobów gotowych. Osoby posiadające już analizatory NIR będą mieli okazję porównania wyników z metodami referencyjnymi oraz uzyskać materiały kontrolne.

BADANIA BIEGŁOŚCI I MATERIAŁY KONTROLNE FAPA

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak interpretować wyniki zawarte w protokołach FAPAS i o czym świadczą poszczególne parametry. Omówione zostanie porównanie metod analitycznych w danym programie oraz zalety i wady korzystania z materiałów kontrolnych.

Zgłoszenia należy składać pod numerem telefonu: 61/868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

26.09.2015

godz. 9.30-15.00

Poznań Hotel IORiN

450,- zł

STEROWANIE JAKOŚCIĄ WYNIKÓW BADAŃ

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z instrumentami umożliwiającymi sterowanie jakością wyników badań w laboratorium. Omówiony zostanie sposób planowania działań oraz podsumowywanie wniosków. Ponadto:

– kiedy używać CRM a kiedy RM?
– karta Shewarda
– PT oraz ILC
– próbki ślepe a LOD
– próbki środowiskowe
– badanie odzysku dla różnych matryc

AKTYWNOŚĆ WODY (aw) W ŻYWNOŚCI

Szkolenie to dotyczyć będzie wykonywania pomiarów aktywności wody w różnych matrycach próbek oraz zasad interpretacji wyników pomiarów i przekładanie ich na dane dotyczące produktów żywnościowych, określania terminu do spożycia, stabilności mikrobiologicznej i chemicznej wyrobów.

Zgłoszenia prosimy kierować mailowo pod adres: info@nuscana.pl

12.10.2016

godz. 9.30-15.00

Poznań Hotel IORiN

720,- zł

ALERGENY POKARMOWE  –  DAWKI REFERENCYJNE I SPOSOBY PRZELICZANIA DLA PUNKTÓW KRYTYCZNYCH

Na szkoleniu przedstawione zostaną uczestnikom dawki referencyjne dla poszczególnych alergenów pokarmowych i sposoby przeliczeń przy określaniu kryteriów dla KPK. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z kilkoma metodami przeprowadzania oceny ryzyka dla alergenów i przeprowadzą samodzielne badanie przy użyciu szybkich testów na próbkach, w wymazach oraz w wypłuczynach.

AKTYWNOŚĆ WODY (aw)

Szkolenie to dotyczyć będzie wykonywania pomiarów aktywności wody w różnych matrycach próbek oraz zasad interpretacji wyników pomiarów i przekładanie ich na dane dotyczące produktów żywnościowych, określania terminu do spożycia, stabilności mikrobiologicznej i chemicznej wyrobów.

Zgłoszenia należy kierować pod adres mailowy: info@nuscana.pl

19.10.2016

godz. 9.30-15.00

Poznań Hotel IORiN

560,- zł