Badania pasz i płodów rolnych

Proben

Badanie pasz

 

stosowane jest na ogół w celu określenia wartości odżywczej lub stwierdzenia zawartości niepożądanych substancji. Ze względu na złożoność matryc próbek paszowych i potrzebę skrócenia czasu analiz do badań wewnątrzfirmowych kierowane  są z reguły surowce, które można badać szybkimi metodami.  Wyroby gotowe, powinny być periodycznie badane metodami standardyzowanymi, opisanymi w Rozporządzeniach lub Normach.

 

Laboratorium Nuscana oferuje szereg badań takich jak:

– badanie wartości odżywczej w paszach

– badanie włókna surowego w paszach

– określanie stężenia GMO w surowcach do produkcji pasz

– określanie stężenia mikotoksyn w surowcach do produkcji pasz

– określanie zawartości mączki mięsno-kostnej (MMK) w paszach

i inne